Bc. ALŽBETA ORTHOVÁ, kandidátka na poslankyňu v obvode č.2, krúžkujeme č.18 

👋 Volám sa Alžbeta Orthová. Mám 54 rokov. Som vydatá a mám dospelú dcéru a syna. V Handlovej som sa narodila, bývala som roky v meste a momentálne žijem v Novej Lehote. Vyštudovala som strojárske SOU s maturitou v Považskej Bystrici, neskôr som navštevovala súkromnú strednú odbornú pedagogickú školu EBG, nadstavba "pedagóg MŠ" a vysokoškolský titul som získala na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, odbor "Sociálna práca". Z mojich pracovných skúseností spomeniem prácu na sociálnom oddelení MsÚ cca 8 rokov a aktuálne už cca 10 rokov učím deti v materskej škole v Žiari nad Hronom.

💬 Ako poslankyňa za Novú Lehotu som presadila zníženie rýchlosti na 30 v dolnej časti Novej Lehote. Pravidelne nahlasujem poruchy verejného osvetlenia, potrebu odhŕňať cesty v zime a iné potreby v rámci Lehoty. Podporila som vyhlásenie verejnej obchodnej sútaže na starý Dom kultúry s cieľom vyriešiť tento problém, nakoľko samotná rekonštrukcia je pre mesto Handlová príliš nákladná. Do sútaže sa neprihlásil nik, ale tejto téme je potrebné sa ďalej venovať. Podporila som kúpu starej fary s cieľom jej rekonštrukcie cez európske zdroje na centrum cestovného ruchu, kultúry a komunitného života vrátane obnovy sadu. Toto je jeden z transformačných zámerov mesta. Spolupodieľala som sa na niekoľkonásobnom testovaní na Covid-19 v mestskom odberom mieste v Novej Lehote v roku 2020 - 2021. Za 3 roky som sa zúčastnila troch verejných stretnutí na Novej Lehote. Prvé bolo všeobecné stretnutie s občanmi v lete 2019, druhé bola verejná brigáda vo farskej záhrade v lete 2020 a tretie bola stretnutie s občanmi k návrhu revitalizácie centrálnej plochy pod kostolom v roku 2021. Obyvatelia uprednostnili pred týmto projektom rekonštrukciu ciest a to sa mi podarilo presadiť aj v pléne zastupiteľstva. Z 19 poslancov ZA hlasovalo 10, takže bolo to tesné. A rekonštrukcia ciest sa už realizuje. V Novej Lehote tiež došlo k zhodnoteniu mestského majetku rekonštrukciou objektu slúžiaceho pre poľovníkov a to v roku 2020. Rovnako strecha kaplnky dostala nový šat v roku 2022. V roku 2021 bol tiež vyhlásený Veľký Gric za územie Pralesy Slovenska. V roku 2022 som sa zúčastnila prezentácie súkromnej spoločnosti ako vlastníka rozsiahlych pozemkov na Novej Lehote, smerom k Východnej Šachte, ktorý oslovil mesto Handlová so žiadosťou o zmenu územného plánu za účelom výstavby rodinných domov a chát v ucelenej perspektíve do 15 rokov. Tento zámer sa mi čiastočne páči, ale potrebujeme sa s ním a s názorom obyvateľov oboznámiť detailnejšie. No nerobila som len pre Lehoťanov. Ako poslankyňa mestského zastupiteľstva sa samozrejme vyjadrujem ku všetkým materiálom a projektom, ktoré sú na MsZ predkladané. Tešia ma všetky projekty, ktoré sme realizovali : ihriská, parkovanie, opatrovateľská služba, skrášľovanie mesta zeleňou, príjemné kultúrne podujatia pre ľudí atď. Som veľmi rada, že sa vymenila kotolňa na Seniorcentre, po dlhých rokoch sa podarilo vymeniť strechu na Jazmíne aj na Domove osobitného určenia na 29 auguste 1. A tu by sme mali aj pokračovať, aby sme našim seniorom vylepšili životný komfort. V ďalšom období budem presadzovať projekty so sociálnym zameraním v prospech zraniteľných skupín občanov a rekonštrukcie ciest a chodníkov.

❤️ Vzhľadom na to že Nová Lehota potrebuje novú mladšiu krv, kandidatúru na poslankyňu Novej Lehoty prenechávam za našu partiu Anke Tóthovej. Rada by som však svoje poslanecké skúsenosti využila ďalej, v práci pre obyvateľov mesta v obvode č.2. Ale vždy som bola a budem poslankyňou všetkých Handlovčanov, ktorí ma oslovia. Mám rada poslaneckú prácu, hoci nie všetko sa vždy podarí presadiť. Ale nikdy to nevzdávam a snažím sa presadiť dobré veci v prospech Handlovčanov.

✊ Som predsedkyňou Komisie sociálnej, zdravotnej a verejného poriadku, ktorá prideľuje byty. Som členkou Rady ZŠ Mierové námestie, členkou Rady materských škôl, členkou Dozornej rady Handlovské lesy n.o. a členkou Dozornej rady Jazmín n.o.

Vo voľnom čase sa venujem rodine a priateľom, svojej záhrade a cestovaniu. Mám rada humor a kultúrne podujatia.