ANNA TÓTHOVÁ, kandidátka na poslankyňu v obvode č.3 NOVÁ LEHOTA, krúžkujeme č.3

👋 Volám sa Anna Tóthová, mám 39 rokov. Mám 2 synov a pracujem ako projektová kontrolórka. Na vysokú školu som chodila do Zvolena, na fakultu environmentálnej a výrobnej techniky. Vyštudovala som bakalárske štúdium v odbore "Priemyselné inžinierstvo". A momentálne aj pracujem v tomto odbore - v skratke, v práci sa venujem hlavne organizácií a riadeniu procesov vo výrobe a kvalite produkcie. Pokračovala som aj ďalej v Ing. štúdiu a to v odbore "Ekotechnika - zariadenia na úpravu vôd, pôd a ovzdušia." Som rodená Handlovčanka a posledných 10 rokov bývam v mestskej časti Nová Lehota. "Lehotu" považujem za krásne a zaujímavé miesto. Žije tu teraz pomerne dosť mladých rodín, a uznávam, že pre výchovu detí je toto miesto takmer ideálne.

💬 Budem kandidovať na poslankyňu za našu mestskú časť Nová Lehota. Rada by som nadviazala na prácu poslankyne Alžbety Orthovej, ktorá presadila to, čo je tu najdôležitejšie, rekonštrukcie ciest. Lehota potrebuje ďalšie projekty na revitalizáciu verejného priestoru a rekonštrukciu ciest. Bolo by ideálne zrealizovať aj projekt na podporu turizmu a kultúry v lokalite Novej Lehoty. Tu je potrebné reagovať na výzvy z fondov a zrekonštruovať faru a zrevitalizovať sad. Som otvorená aj iným projektom, hlavne takým, ktoré by nám život v tejto časti Handlovej zlepšili a spestrili. Uvedomujem si, že poslanecká práca je aj o riešení drobných vecí a problémov obyvateľov. Riešiť, keď nesvieti verejné osvetlenie, keď treba v zime odhrnúť cesty, zaujímať sa o výruby, presvetlenie zelene pod elektrickými káblami atď. Je mi blízka aj ochrana životného prostredia a odpadové hospodárstvo a tiež sociálna pomoc. To sú témy, ktorým by som sa chcela venovať v kontexte mesta ako poslankyňa MsZ.

Vo voľnom čase sa venujem rodine a priateľom a spoločne trávime chvíle v prírode. Rada chodím na koncerty, háčkujem, maľujem a starám sa o svoju záhradu. Baví ma aj cestovanie a cudzie jazyky.