Ing. IVETA JURKOVIČOVÁ, kandidátka na poslankyňu v obvode č.1, krúžkujeme č.17

👋 Volám sa Iveta Jurkovičová, narodila som sa a celý život žijem v Handlovej. Nedávno som oslávila 60 rokov, som vydatá a som matkou dvoch dospelých synov a starou mamou úžasnej vnučky. Vyštudovala som Ekonomickú univerzitu v Bratislave a v oblasti ekonomiky, financií a majetkových vecí pracujem celý život.

💬 Som mestskou poslankyňou a vo svojej poslaneckej práci sa zameriavam na efektívne a transparentne nakladanie s verejnými zdrojmi. Presadila som napríklad aktualizáciu "Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta" s pozitívnym dopadom na rozpočet mesta a zaoberám sa prevažne ekonomickými témami. Za 4 roky poslaneckej prace som riešila veľa občianskych podnetov z najväčšieho sídliska v Handlovej ale aj iných lokalít mesta, pričom mnohé sa podarilo zrealizovať k zlepšeniu kvality života obyvateľov. Spomeniem niektoré - oprava schodov, verejných priestorov, budovanie parkovacích miest, opravy ihrísk, obnova zelene, projekt modernizácie vnútrobloku na Morovnianskom sídlisku, riešenie havarijného stavu verejného osvetlenia atď. Rada som podporila všetky rozumné projekty z ktorých majú obyvatelia prospech.

🙏 Aj v ďalšom volebnom obdobi sa budem uchádzať o Vás hlas a rada by som pokračovala s myšlienkou zveľaďovania mesta vcelku. Je potrebné sa čím skôr zamerať aj na lokalitu Sever a vytvoriť tam viac parkovacích miest a upravených verejných plôch. Štúdie parkingov sú už pripravené. Zodpovedné hospodárenia, ktoré je v meste výborne nastavené, musíme udržať aj v ďalšom období. Veľmi rada budem naďalej nápomocná pri presadzovaní a realizácii nových zmysluplných projektov. Za top považujem transformačné zámery na podporu zamestnanosti v meste. Taktiež podporujem rozvoj a napredovanie mládežníckeho športu a zlepšovanie podmienok pre mládež. Presadzujem zelenú budúcnosť Handlovej so zachovaním baníckych tradícií a kultúrneho dedičstva pre naše deti a vnúčatá. Ďakujem za podporu a za Váš hlas, ktorým rozhodnete.

✊ Som členkou Mestskej rady, členkou Komisie ekonomickej, správy majetku mesta, členkou Rady školy CVČ Relax aj Rady školy ZŠ Morovnianska cesta a tiež predsedám Dozornej rade mestskej obchodnej spoločnosti Hater Handlová s.r.o. ktorá zaznamenáva v posledných rokoch veľký rozmach.

Vo voľnom čase sa venujem rodine, chalupárčeniu a záhrade. Dlhé roky trávim voľný čas cvičením aerobicu v kolektíve skvelých dievčat a lyžovaniu v zimnom období. Rada cestujem a čítam knihy