MARCELA ŠIMONOVÁ, kandidátka na poslankyňu v obvode č.2, krúžkujeme č.27

👋 Volám sa Marcela Šimonová. Mám 37 rokov. Som matkou dvoch synov. V Handlovej som sa narodila a na Hornom konci žijem so svojou rodinou takmer celý svoj život, s výnimkou niekoľkých rokov ktoré som strávila v Prahe. Študujem na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre odbor "Predškolská a elementárna pedagogika". Aktuálne učím deti v materskej škole na Dimitrovovej ulici. Predtým som pôsobila v materskej škole na Morovnianskom sídlisku.

💬 Ako poslankyňa mestského zastupiteľstva sa venujem spolupráci s komunitami v oblasti životného prostredia, školstva a vzdelávania, deti a mládeže. Taktiež budovaniu komunity občanov žijúcich na Hornom konci a zlepšovaniu ich životných podmienok. Spoločne s ex-poslankyňou Linou Gregor sme napríklad na Hornom konci presadili opravu mosta na Starej ceste, ktorý sa preboril, opravu cesty smerom ku kostolu Dobrého pastiera, zníženie rýchlosti v lokalite, osadenie ďalšieho stĺpu verejného osvetlenia na ihrisku s dosahom ku klzisku atď. Obnovili sme tiež tradíciu futbalového podujatia "Slobodní a Ženatí" v spolupráci s ďalšími partnermi. Za uplynulé obdobie som podporila aj realizáciu mnohých dobrých projektov v meste, napríklad program Teach for Slovakia, kam aj pravidelne prispievam, a ďalej napríklad projekty zavádzania zberu kuchynského odpadu a oleja, založenie mestskej n.o. Handlovské lesy ako aj rekonštrukcie strechy v Jazmín n.o., strechy na Dome kultúry a CVČ, projekty DaMP-u a pod. Zdvihla som ruku aj za rekonštrukcie ciest, rekonštrukciu multifunkčného ihriska na ZŠ Školská, projekt detských jaslí či opatrovateliek. Teším sa z realizácie projektu Revitalizácie vnútrobloku na Morovnianskom sídlisku a z kúpy fary a sadu v Novej Lehote.

🙏 V budúcnosti by som rada presadila rekonštrukciu ciest aj na Hornom konci, rekonštrukciu Materskej školy na Morovnianskom sídlisku a taktiež na ZŠ Školská ul. ktorá ako jediná z našich základných škôl neprešla komplexnou rekonštrukciou. V lokalite Juhu bude potrebné ďalej riešiť parkingy a vnútrobloky. Za podstatné považujem aj riešenie otázky klimatickej zmeny v kvalitnom koncepčnom dokumente, na ktorý by mali nadviazať reálne aktivity.

✊ V tomto volebnom období som členkou Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou. Pôsobím aj ako členka Správnej rady Jazmín n.o. a taktiež som v Rade školy na ZŠ Školská ul. Som aj dobrovoľníčkou v mestskej neziskovke Handlovské lesy.

Vo voľnom čase sa venujem rodine, štúdiu na vysokej škole a dobrovoľníctvu. Som krajskou zmocnenkyňou a poradkyňou pre včelárstvo za Trenčiansky kraj. Poslanecká práca ma baví, venujem sa riešeniu aj individuálnych podnetov občanov a rada by som v práci pre obyvateľov Handlovej pokračovala aj v ďalšom volebnom období.