Ing. MARCEL NEUSCHL, kandidát na poslanca v obvode č.1, krúžkujeme č. 27

👋 Volám sa Marcel Neuschl a mám 30 rokov. Narodil som sa a vyrastal v Handlovej. Vysokú školu som vyštudoval v Brne na Vysoké učení technické v obore konštrukcie a statika stavieb resp. všeobecne stavebné inžinierstvo. Pracujem ako stavebný inžinier. S manželkou máme malú dcérku, s ktorou radi trávime čas v okolitej prírode.

💬 Keďže som vyrastal v rodine so silnou banickou tradíciou, je mi veľmi blízky svojráz nášho mesta a jeho obyvateľov. Zároveň si však uvedomujem historické zmeny, ktoré naše mesto a región zažíva poslednú dekádu a aj veľké zmeny, ktoré ho v najbližšej dobe ešte čakajú. Konečne sa otvoria možnosti Fondu pre spravodlivú transformáciu. Chcel by som využiť svoje znalosti pri budovaní našej Handlovej, ktorá má byť atraktívna pre svojich obyvateľov a aj budúce generácie. Už z titulu môjho profesného života by som rád pomohol v riešení cyklotrás, v oblasti výstavby a realizácii projektov, ktoré má naše mesto v zásobníku "transformácie" ako aj adaptácii územnoplánovacej dokumentácie na nový stavebný zákon. Zamestnanosť, cestovný ruch, tradície ale aj rekonštrukcie verejných budov a možnosti pre individuálnu bytovú výstavbu sú obrovskou príležitosťou, s ktorými by som rád pomohol. Zámery súčasného vedenia mesta sú totožné. Pokiaľ sa doteraz "transformácia" diala iba na papieri, od budúceho roka sa môžeme konečne pripraviť na konkrétne výzvy. A tu vnímam svoje pole pôsobnosti ako poslanec, pracujúci pre občanov nášho mesta. Vo voľnom čase sa venujem rodine, turistike, knihám a cestovaniu.