MUDr. MÁRIA PASTORKOVÁ ŠAFARIKOVÁ, kandidátka na poslankyňu v obvode č.1, krúžkujeme č.28

👋 Volám sa Mária Pastorková Šafariková, mám 39 rokov. Som vydatá a mám malú dcérku. Vyštudovala som všeobecné lekárstvo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine a následne som sa úspešne atestovala v odbore klinická onkológia.

💬 Svoju terajšiu prax vykonávam ako vedúci zamestnanec onkologického pracoviska v Nemocnici s poliklinikou Bojnice. Svoje povolanie vnímam ako humánne poslanie a mojím profesijným cieľom je pomáhať ľudom, ktorí bojujú s touto ťažkou civilizačnou chorobou. Ako poslankyňa by som sa chcela prednostne venovať zlepšeniu podmienok zdravotníckej starostlivosti, výrazne podporiť hlavne dostupnosť a skvalitnenie poskytovanej komplexnej ambulantnej starostlivosti v našom regióne. Rada podporím aj všetky dobré projekty, ktoré skvalitnia život našim obyvateľom. Ako rodenej Handlovčanke mi na tomto meste záleží, chcem tu naďalej žiť, realizovať sa a vychovávať svoju dcérku.

K mojim záľubám patrí turistika, spoznávanie krás Slovenska, cestovanie a navštevovanie prímorských krajín. Vo voľnom čase sa venujem ďalšiemu sebavzdelávaniu, štúdiu odbornej literatúry zo svojho odboru, umeniu, histórii a filozofii. Rada navštevujem kultúrne a športové podujatia. Najkrajšie chvíle prežívam so svojou dcérkou tu doma, v našej Handlovej a rada by som nášmu mestu ponúkla svoje služby aj ako poslankyňa mestského zastupiteľstva.