MICHAL SKLENÁR, kandidát na poslanca v obvode č.4 MOROVNO, krúžkujeme č.5

👋 Mám 40 rokov, narodil som sa v Bojniciach, v Handlovej som žil 10 rokov a približne 5 rokov žijem v Morovne. Som ženatý a mám jednu dcéru. Vyštudoval som Stredné odborné učilište, s maturitou v odbore nábytkar. Pracoval som na rôznych pozíciách, kde som získaval rôzne skúsenosti. Aktuálne pôsobím ako obchodný zástupca v oblasti farieb na priemyselné drevo.

💬 Keďže žijem v Morovne, všímam si veci, ktoré by som chcel v nasledujúcom období pre mojich susedov, ľudí z Morovna, vylepšiť. Aj keď som posledné 4 roky nebol poslancom, zadovážil som farby a pomohol som vymaľovať náš miestny dom kultúry. Som rád, že tam naše susedy na čele s pani Idou Chalásovou organizujú pravidelné podujatia. Rovnako som veľmi hrdý, že z našej mestskej časti pochádza aktívny DHZ Morovno. Týchto ľudí a aktivity treba jednoznačne podporovať aj v budúcnosti. Rád by som ako poslanec presadil rekonštrukciu cesty k bytovke a venoval sa bežným podnetom z našej mestskej časti Morovno. Ako poslanec MsZ rád podporím napríklad aj mestský projekt na podporu zamestnanosti v areáli baní alebo aj rozvoj obchodných spoločností ako napríklad Hater Handlová. Odpady, revitalizácia zelene, výsadba, úpravy verejných priestorov a obnoviteľné zdroje považujem za dôležité témy. 

Voľný čas rád trávim s rodinou. Moje záujmy sú: cestovanie, bicyklovanie, kultúrne podujatia a technické novinky.