Radoslav Iždinský, Ing.

Kandidát s číslom 25

Volám sa Radoslav Iždinský, narodil som sa a žijem v Handlovej. Mám 47 rokov a 18 ročnú dcéru, ktorá navštevuje jazykovú triedu na gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi. Maturoval som na Strednej priemyselnej škole v Handlovej. Vyštudoval som inžiniersky odbor "Verejná správa" na Trenčianskej Univerzite Alexandra Dubčeka. 5 rokov som s rodinou žil a pracoval v Londýne na rôznych operatívnych a riadiacich pozíciách v logistickej firme. Londýn aj Veľkú Britániu som si veľmi zamiloval. Po návrate domov som na Jazykovej škole v Nitre absolvoval všeobecnú štátnu skúšku z anglického jazyka. 

Som spoluzakladateľ občianskeho združenia Lepšia Handlová a mestskej neziskovej organizácie Handlovské lesy. Štvrtý rok pracujem vo funkcii viceprimátora mesta Handlová a venujem sa predovšetkým oblastiam efektívneho a transparentného fungovania ekonomiky mesta a mestských organizácií, tvorbe strategických dokumentov mesta a regionálnemu rozvoju, spravodlivej bytovej politike, doprave, komunikácii a budovaniu vzťahov s komunitami a podnikateľmi, transformácii hospodárstva a zachovaniu historického a kultúrneho dedičstva, vzdelávaniu, športu a kultúre. 

Pôsobím vo viacerých správnych a dozorných radách organizácií a školských radách na území mesta Handlová, viac tu https://www.handlova.sk/5456/zastupca-primatorky. Som členom Change For Slovakia, kde podporujeme osobný a profesionálny rozvoj absolventov vysokých škôl, mladých profesionálov a učiteľov v programe Teach For Slovakia.

Vo voľnom čase rád čítam, počúvam podcasty a audioknihy, rád chodím, behám a bicyklujem po horách. Podporujem občiansky aktivizmus a ochranu prírody.

Za najväčšie výzvy do najbližších rokov považujem zlepšenie postavenia a financovania samospráv, vyrovnanie sa s dôsledkami energetickej a ekonomickej krízy pre mestá, obce a ich obyvateľov, rozvoj nášho regiónu hornej Nitry prostredníctvom úspešných transformačných projektov a vzájomnú spoluprácu medzi mestami a obcami na hornej Nitre.