Silvia Grúberová, Mgr.

Milí priatelia, volám sa Silvia Grúberová, mám 41 rokov a rozhodla som sa opätovne kandidovať na primátorku mesta Handlová, ale rada by som sa uchádzala o Vašu dôveru aj ako nezávislá kandidátka na poslankyňu do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). 

Žijem a pracujem v druhom najväčšom meste okresu Prievidza, v Handlovej. Roky som pracovala v oblasti regionálneho rozvoja ako projektová manažérka. Posledné 3,5 roka pracujem ako primátorka mesta Handlová. Denne riešim rôzne výzvy a práve hľadanie dobrých riešení je dôležité aj pre región Hornej Nitry. Už roky aktívnou prácou prispievam k rozvoju mesta ale aj k posilneniu komunitných aktivít prostredníctvom mojej domovskej občianskej platformy Lepšia Handlová.

Stojím za Hornou Nitrou, ktorá vstúpila do procesu Transformácie uholneho regiónu Hornej Nitry z dôvodu postupného útlmu banskej činnosti. Ako členka Rady Združenia miest a obcí Hornej Nitry a členka Združenia obcí Handlovskej doliny som orientovaná na spoluprácu.

Nie je mojou prioritou sľubovať zázraky. Ale ponúkam aktívnu prácu, spoluprácu s mestami, obcami, s ľudmi, ktorých spája spoločný záujem, ktorý bude prínosom pre náš región.

Moju doterajšiu prácu viete sledovať na FB:Silvia Grúberová - Primátorka Handlovej. Prácu občianskej platformy, ktorej som spoluzakladateľkou, viete sledovať na FB Lepšia Handlová.