Tomáš Šujan, Ing.

Kandidát s číslom 51

Volám sa Tomáš Šujan. Narodil som sa v Handlovej, žijem v Poluvsí a pracujem v Handlovej. Mám 38 rokov, som ženatý a mám dve deti. Navštevoval som Ing. štúdium na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, odbor "Ekonomika podnikov".

Po vysokoškolskom štúdiu som takmer desaťročie pracoval ako projektový manažér. Venoval som sa príprave a realizácii rozvojových projektov v regióne Pravňanskej a Handlovskej doliny. Odvtedy som členom OZ Hornonitrie a OZ Žiar. Následne som 3,5 roka pôsobil ako riaditeľ obchodnej spoločnosti so zameraním na zabezbečovanie obecných služieb, zber odpadu, správu bytového a nebytového fondu, stavebnú činnosť, lesné hospodárstvo atď. V súčasnosti som už 2 roky manažérom Kontaktného centra pre baníkov a podieľam sa na smerovaní tohto projektu súvisiaceho s transformáciou uhoľného regiónu Horná Nitra v meste Handlová. Snažíme sa pomôcť zamestnancom baní v ich nových životných situáciách pri strate zamestnania. Aj z týchto mojich všetkých pracovných skúseností je prirodzené, že sa venujem témam nášho regiónu dlhodobo a rád by som preto svojou prácou v prospech ľudí na Hornej Nitre prispel aj ako poslanec TSK za okres Prievidza.

Od osemnástich rokov som súčasťou cimbalovej ľudovej hudby Poluvská muzika.

Záľuby : šport, turistika a hudba.