Volebný program 2022 - 2026 

PRÍLEŽITOSTI DO VOLEBNÉHO OBDOBIA 2022 - 2026 

Vážení obyvatelia, volebný program tímu Lepšia Handlová predstavíme postupne. Stojí za ním znalosť problémov mesta, potrieb obyvateľov a možností ich financovania. Náš program je realistický. Pravdaže môže byť doplnený aj neskôr inými zaujímavými aktivitami a projektami, pokiaľ na ne budú vyhlásené výzvy z EÚ a zvládne to aj mestský rozpočet. Predsavzatím je pokračovať v dobrých a osvedčených aktivitách, službách, pomoci, podujatiach a projektoch. 

BOD č. 1️⃣ Transformačné projekty, predovšetkým "VYBUDOVANIE POLOPRIEMYSELNÉHO PARKU S PRÍSTUPOVOU KOMUNIKÁCIOU" v areáli Bane Handlová. 

Využitie územia po uzavretí bane a rekultivácií plôch spoločnosťou HBP a.s. na vytvorenie podmienok pre pracovné príležitosti je zámer, ktorý považujeme za TOP prioritu. Bude potrebné doriešiť vlastnícke vzťahy, definovať rozvoj územia cez projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie, zrealizovať projekt a osadiť do priestoru zamestnávateľov. Projektový zámer považuje za prioritu "Transformácie" v Handlovej aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. 

BOD č. 2️⃣ REKONŠTRUKCIE MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ.

Pod tento bod jednoznačne spadajú opravy a rekonštrukcie ciest a chodníkov. V predchádzajúcom volebnom období 2014 - 2018, konkrétne v roku 2018 došlo k rozsiahlej rekonštrukcii ciest v meste. Čiastočne to bolo zaplatené z úveru vo výške 1.000.000 Eur, ktorý sa vzal na jeseň 2017 a je splatný v roku 2027. Čiastočne sa ďalšie faktúry za cesty v celkovej výške 900.000 Eur platili v našom funkčnom období, v roku 2019 a 2020. Aj z toho dôvodu sme počas nášho obdobia dokázali finančne zvládnuť len rekonštrukciu 3 ciest, 1 ulice, niekoľkých chodníkov a vyasfaltovania odstavnej plochy pred zdravotníckym strediskom. Potreba je však výrazná, preto tento bod patrí medzi najdôležitejšie témy. Vieme o kritických úsekoch ciest v meste, na Hornom konci, v Morovne aj v Novej Lehote. V každej časti mesta teda budeme presadzovať investíciu do ciest, ktoré sú v najhoršom stave.

BOD č. 3️⃣ ÚPRAVY VNÚTROBLOKOV A BUDOVANIE PARKOVACÍCH MIEST V NADVÄZNOSTI NA PRIJATIE PARKOVACEJ POLITIKY MESTA.

Našim cieľom je postupne budovať parkovacie miesta v inkriminovaných lokalitách tak ako sme sa snažili každý rok doteraz. Cieľom je postupne nastaviť parkovanie na rezidenčný typ. Najnovšie je pripravený návrh na vybudovanie 37 parkovacích miest v lokalite Sever. Tu bude potrebné aj zrevitalizovať vnútroblok cez EÚ projekt tak, aby pribudlo spadové ihrisko, lavičky, zeleň a zútulnili sa verejné priestory. Pokračovať týmto spôsobom je potrebné aj v lokalite okolo Vežičky. Ľahká obnova verejných priestorov, opravy schodísk, chodníkov a údržba zelene a podobne je samozrejme potrebná v celom meste.