Zuzana Hujsiová, JUDr.

Kandidátka s číslom 22 

Volám sa Zuzana Hujsiová. Mám 32 rokov a žijem v Bojniciach. Pôsobím ako právnička mesta Handlová a zároveň vediem oddelenie správy majetku mesta, evidencie obyvateľstva a vnútornej správy. Vysokoškolské štúdium som absolvovala na Právickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Mojím doterajším profesijnym zameraním bola súkromná i verejná správa. Už počas vysokoškolského štúdia som vykonávala činnosť ako samostatná prokuristka súkromnej obchodnej spoločnosti. Taktiež som nadobudla skúsenosti v oblasti vedenia účtovníctva, verejného obstarávania, riadenia kolektívu a práce referenta katastrálneho odboru na Okresnom úrade v Prievidzi. Za pracovne veľmi obohacujúci projekt, na ktorom som spolupracovala, považujem elektronizáciu Zbierky zákonov Českej republiky.


Kandidujem za poslankyňu zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, pretože prácu vo verejnej správe vnímam ako službu obyvateľom mesta, pre ktoré pracujem, a tento princíp chcem preniesť i do výkonu verejných funkcií pre obyvateľov nášho okresu. Do funkcií, ktorých neoddeliteľnou súčasťou a samozrejmosťou je hospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami, efektivita práce, slušnosť, komunikácia a odbornosť. Kandidujem, aby som sa svojou prácou mohla spolupodielať na rozvoji, napredovaní a budúcnosti nášho regiónu.

Zámocký park v Bojniciach, priehrada v Kanianke, pohorie Malej Magury, kúpalisko v Chalmovej, lyžiarske stredisko v Cigli a ďalšie krásy regiónu, sú miesta, na ktorých rada trávim svoj voľný čas športom, prechádzkou, čítaním kníh, či príjemnými rozhovormi s priateľmi.